Làm bài tập Writing IELTS với thầy Matthew

research
  • 12/4
  • 2018

Làm bài tập Writing IELTS với thầy Matthew

Tư duy cực kỳ quan trọng trong Writing IELTS. Tuy nhiên, nếu luyện tập Writing đúng cách đây lại là kỹ năng rất dễ dàng đạt điểm cao. Có một cách rất hay để đạt điểm cao mà đã được nhiều học viên áp dụng thành công đó là học theo các bài mẫu Writing từ các Examiner nổi tiếng. Qua cách học này, học viên có thể trau dồi khả năng tư duy logic, tăng vốn từ vựng học thuật – các từ vựng giúp nâng band điểm Writing, học được các cách paraphrase cấu trúc câu cũng như học được cách căn giờ, sắp xếp thời gian để viết 1 bài cho hiệu quả.

Dưới đây là một bài mẫu Writing lấy từ British Council được đưa ra trong buổi học của Thầy Matthew Livekos. Trong buổi học, thầy Matthew đã phân tích cho các bạn học viên cách tư duy cũng như cách trình bày các ý của 1 bài Essay IELTS.

Đề bài:

Some people believe that teaching children at home is best for a child’s development while others think that it is important for children to go to school.

Discuss the advantages of both methods and give your own opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đầu tiên để viết đúng tránh lạc đề các bạn phải đọc kỹ đề bài. Rồi gạch ra những từ quan trọng giúp bạn xác định được nội dung cần viết là gì.

-       Xác định được Topic words là gì? teaching children at home is best for a child’s development, it is important for children to go to school.

-       Xác định được Instruction words là gì? Discuss the advantages of both methods and give your own opinion. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ các bạn hãy cùng Thầy Matthew phân tích 1 bài cụ thể:

Introduction

(a)The argument over whether learning at home or at school is better for children has not been settled yet. (b)Whereas home education offers better protection with individual learning and opportunities for families to bond, schools have a superior range of material and human resources. (c)Ultimately, I think the school experience is best for children.

- The first sentence (a) introduces the topic and gives some background facts about it. We are also telling the reader what we are going to be writing about.

- The question asked us to Discuss the advantages of both methods. The second sentence (b) offers 2 different opinions. This tells the reader what to expect in supporting paragraph’s 1 and 2.

- The question also asked us to give your own opinion. The third sentence (c) gives the reader our opinion and hints at what to expect in the conclusion.

- Câu (a) giới thiệu topic đang được đưa ra để thảo luận. Hiều đơn giản hơn, câu đầu tiên có chức năng diễn đạt lại đề bài theo cách riêng của bạn.

- Đề bài yêu cầu thảo luận các lợi ích của 2 phương pháp học tập. Câu (b) đưa ra 2 ý kiến trái ngược.2 ý kiến này sẽ được nêu ra và giải thích ở 2 đoạn Supporting 1 và Supporting 2.

- Đề bài yêu cầu đưa ý kiến cá nhân. Câu (c) người viết đưa ra ý kiến cá nhân của mình và ngầm thông báo người đọc nội dung sẽ được triển khai ở phần kết. 

 

Supporting paragraph 1

(d)There are several advantages for children who learn at home. (e)Firstly, they can spend more time with their parents and siblings. (f)Many social problems are associated with families not spending enough quality time together. (g)Teaching children at home also provides them with an individualised learning environment. Instruction is custom designed and moves at the child’s own pace and in accordance with his or her individual learning style. (h)Finally, home schooling protects children from bullies and others who might be a bad influence.

- The first sentence (d) introduces the topic. Teaching children at home is best for a child’s development.

- The next 4 sentences (e, f, g, h) give advantages of teaching children at home and offer relevant examples from our own knowledge.

- Câu đầu tiên (d) giới thiệu chủ đề. Teaching children at home is best for a child’s development.

- 4 câu tiếp theo (e, f, g, h) đưa ra những lợi ích của việc dạy trẻ em ở nhà và đưa ra các ví dụ minh họa từ kiến thức thực tế của người viết. 

 

Supporting paragraph 2

(i)On the other hand, the school environment also offers advantages for children. (j)Schools encourage children to socialise with their peers and learn how to cope with gossip, bullying and peer pressure. (k)In addition, children will receive better tuition across a range of disciplines, as schools have teachers who are trained in special subjects. (l)What is more, schools provide better access to physical resources such as sports equipment, musical instruments and library books.

- Again, the first sentence (i) introduces the topic. It is important for children to go to school.

- The next 3 sentences ( j, k, l) give advantages of children going to school and offer relevant examples from our own knowledge.

- Câu đầu tiên (i) giới thiệu chủ đề và đưa ra các lợi ích. Điều quan trọng là trẻ em phải đi học ở trường.

- 3 câu tiếp theo (j, k, l) cho thấy lợi ích của việc cho trẻ đến trường học và đưa ra các ví dụ minh họa từ kiến thức thực tế của người viết.

 

Conclusion

(m)I believe that children are better off in a school environment. (n)Although family time and individual learning are important, the range of expertise and resources that schools offer cannot be matched in the home. (o)School environments may present difficult social situations, but so too does the real world and children must learn to navigate these on their own.

- In the first sentence (m) we have given our own opinion.

- The second and final paragraphs gives a short summary of the advantages discussed in the supporting paragraphs and backs up our opinion.

- Notice that we haven’t introduced any new ideas in the conclusion.

- We have restated our main ideas but have also varied our language so that we are not repeating phrases.

- Trong câu đầu tiên đưa ra ý kiến cá nhân của người viết.

- Câu thứ 2 (n) và cuối cùng (o) tóm tắt các lợi ích được đưa ra trong 2 đoạn Supporting 1 và Supporting 2 và chốt lại ý kiến cá nhân của người viết.

- Chú ý không được đưa ra ý (khác với ý đã nêu) ở phần kết luận.

- Ở phần này người viết nêu lại ý tưởng của mình nhưng thay đổi từ ngữ để tránh lặp lại các cụm từ.

Bây giờ thì các bạn đã nắm được cách triển khai ý khi 1 bài luận ở mức cơ bản rồi đúng không nào? Các bạn nhớ theo dõi trang Fanpage và thườn xuyên truy cập website của Livekos để cập nhật các bài viết hữu ích hàng ngày của Livekos nhé!

 

Comments

Greg Christman

Excellent course!

Rimply dummy text of the printinwhen an unknown printer took eype and scramb relofeletogimply dummy and typesetting industry.