IELTS Writing: Phương pháp làm bài tập task 2 dạng Vấn đề - Cách giải quyết (Problem-Solution) (Phần 2)

research
  • 29/1
  • 2018

IELTS Writing: Phương pháp làm bài tập task 2 dạng Vấn đề - Cách giải quyết (Problem-Solution) (Phần 2)

Sau khi đã nắm được cách phân tích đề là lập dàn ý cho phần trước, chúng ta hãy cũng bắt tay vào làm một bài viết với cấu trúc hoàn chỉnh nhé!

4. Cấu trúc bài viết

Với dạng bài vấn đề - cách giải quyết, bạn có thể dụng cấu trúc cơ bản với 4 đoạn văn như sau.

Đoạn 1 – Introduction

Đoạn 2 – Problems

Đoạn 3 – Solutions

Đoạn 4 – Conclusion

Trong từng đoạn, bạn có thể viết theo bố cục sau:

Introduction

Câu 1 - diễn giải câu hỏi

Câu 2 - vấn đề sẽ đề cập trong thân bài

Problem

Câu 3 -  vấn đề

Câu 4 -  giải thích vấn đề

Câu 5 -  lý do đây là vấn đề

Câu 6 -  ví dụ minh họa

Solution

Câu 7 -  giải pháp

Câu 8 -  giải thích giải pháp và giải quyết vấn đề

Câu 9 -  ví dụ minh họa

Conclusion

Câu 10 - tóm tắt ý chính trong đoạn 2 và 3

Câu 11 - dự đoán hoặc nhận xét, đánh giá.

Một vài thí sinh thắc mắc rằng cấu trúc này chỉ nêu ra chỉ một vấn đề và một giải pháp, vì vậy lo lắng rằng bài viết chưa đủ 250 từ. Thường thì với mỗi vấn đề và cách giải quyết đi kèm, bạn có thể hoàn thành bài làm với đủ số từ rồi. Nhưng nếu bạn muốn, bạn có thể viết nhiều hơn. Hãy thử viết và xem bạn viết được bao nhiêu ý vấn đề - cách giải quyết trong vòng 40 phút.

Hướng dẫn cụ thể toàn bộ bài viết:

4.1. Phần giới thiệu

Trong phần Introduction, có 2 câu: một là paraphrase lại đề bài và hai là nêu vấn đề sẽ nói trong bài. Khi paraphrase lại đề bài, bạn chỉ cần sử dụng từ đồng nghĩa và/ hoặc thay đổi trật từ từ là được. Với dạng đề trên, bạn sẽ có câu diễn giải:

Climate change is among the principal dangers facing people this century and ocean levels are increasing dramatically.

Như bạn thấy, câu diễn giải sử dụng từ đồng nghĩa thay cho từ trong đề bài mà vẫn giữ đúng ý ban đầu. Biết cách sử dụng từ đồng nghĩa đúng cách cũng là một điều mà người chấm muốn thấy ở thí sinh, vì vậy hãy lưu ý dành thời gian cho phần này.

Tiếp theo là câu nêu bạn sẽ  nêu ý chính của toàn bài viết. Nó sẽ giúp giám khảo hiểu bạn sẽ viết gì tiếp theo. Câu nêu ý chính toàn bài ở đây sẽ là:

This essay will first suggest that the biggest problem caused by this phenomenon is the flooding of homes and then submit building flood protection as the most viable solution.

Nên nhớ với dạng bài vấn đề -cách giải quyết, bạn không cần câu thesis vì đề bài không hỏi ý kiến cá nhân. Nhưng nếu đề bài yêu cầu thì bạn nên viết thêm câu thesis.

 

4.2. Phần vấn đề

Câu 1 – vấn đề

Sau khi nêu lên vấn đề, ta cần phải giải thích thêm. Hãy coi như bạn đang viết cho một người không viết gì về chủ đề bạn đang viết. Vậy bạn phải giải thích làm sao để cho họ hiểu là được. Bạn đừng nghĩ rằng người chấm thi IELTS đều hiểu hết mọi điều. Nếu nghĩ như vậy bạn sẽ không viết được như ý.

Câu 2 – giải thích vấn đề

Khi giải thích vấn đề, bạn cần giải thích vấn đề là gì, sau đó là tại sao đây lại là vấn đề.

Câu 3 – lý do đây là vấn đề cần quan tâm

Cuối cùng là bạn cần lấy ví dụ để minh họa. Bạn nên nhớ lấy ví dụ càng cụ thể càng tốt. Không nên lấy ví dụ như “Lots of people in the world have experienced floods recently.”. Ví dụ này vẫn quá chung, vì vậy không được coi là một ví dụ tốt.

Câu 4 – ví dụ minh họa

Ví dụ này rất cụ thể. Bạn chỉ cần đưa ra địa điểm và ngày tháng là có thể biến ví dụ của bạn từ chung chung thành cụ thể. Ta có ví dụ như sau:

(1) The foremost problem caused by climbing sea levels is the flooding of peoples’ residences. (2) Millions of people all over the world live in coastal areas and if the sea rises by even a few feet, they will be inundated with water and lose their property. (3) Shelter is one of the most basic of human needs and widespread flooding would cause millions of people to become homeless, not to mention losing all of their possessions. (4) The devastation brought about by widespread flooding was clear for all to see during the 2011 Tsunami in Japan, in which millions of people were displaced.

4.3. Phần giải pháp

Cấu trúc đoạn này như sau:

Câu 1 – giải pháp

Câu 2 – giải thích

Câu 3 – ví dụ minh họa

Ta có ví dụ về một đoạn như sau

(1) A possible solution to this problem would be to build flood barriers. (2) Flood defenses, such as dikes, dams and floodgates,could be built along coasts and waterways, thereby stopping the water reaching populated areas. (3) The Netherlands is one of the most populated areas in the world and also one of the most vulnerable to flooding and they have successfully employed various flood defense systems.

4.4. Phần kết luận

Trong phần Conclusion, đừng nêu thêm bất kỳ ý mới nào nữa. Ta chỉ cần nêu lại ý chính của 2 đoạn trước. Nhưng hãy nhớ diễn giải đi nhé để tránh lặp từ. Trong phần này bạn cũng có thể đưa ra phán đoán hoặc gợi ý giải pháp, nhưng hãy căn giờ thật cẩn thận.

Đây là ví dụ cho phần kết luận:

To conclude, stemming the rising tides caused by increasing global temperatures is one of the foremost challenges we face and it will ultimately lead to many of the worlds’ cities being left underwater, but a possible solution could be to utilize the flood prevention techniques already used by countries like Holland. It is predicted that more and more countries will be forced to take such measures to avoid a watery catastrophe.

Đây sẽ là bài mẫu cho toàn bộ bài làm của bạn:

Climate change is among the principal dangers facing people this century and ocean levels are increasing dramatically. This essay will first suggest that the biggest problem caused by this phenomenon is the flooding of homes and then submit building flood protection as the most viable solution.

The foremost problem caused by sea levels creeping up is the flooding of peoples’ residences. Millions of people all over the world live in coastal areas and if the sea rises by even a few feet, they will be inundated with water and lose their property. Shelter is one of the most basic of human needs and widespread flooding would cause millions of people to become homeless, not to mention losing all of their possessions. The devastation brought about by this was clear for all to see during the 2011 Tsunami in Japan, in which millions of people were displaced.

A possible solution to this problem would be to build flood barriers. Flood defences, such as dikes, dams and floodgates, could be built along coasts and waterways, thereby stopping the water reaching populated areas. The Netherlands is one of the most populated areas in the world and also one of the most vulnerable to flooding and they have successfully employed various flood defence systems.

To conclude, stemming the rising tides caused by increasing global temperatures is one of the foremost challenges we face and it will ultimately lead to many of the worlds’ cities being left underwater, but a possible solution could be to utilise the flood prevention techniques already used by countries like Holland. It is predicted that more and more countries will be forced to take such measures to avoid a watery catastrophe.

Với phương pháp này, mong rằng bạn sẽ cải thiện được điểm cho phần bài viết của mình. Chúc bạn thành công!

Tài liệu Livekos

Sưu tầm và biên soạn: Thành Nguyễn

Comments

Greg Christman

Excellent course!

Rimply dummy text of the printinwhen an unknown printer took eype and scramb relofeletogimply dummy and typesetting industry.