Danh sách giáo viên

team

Roberta

Political Science

Giới thiệu

Cô Roberta là một giáo viên tiếng Anh quốc tịch Mỹ hiện đang sống ở Ý. Cô đã đạt được bằng TESOL (Giảng dạy tiếng Anh cho Người nói tiếng khác) vào năm 2010 sau khi đi du lịch ra nước ngoài và nhận ra rằng cô yêu mến chia sẻ ngôn ngữ và văn hoá của cô với thế giới. Cô đã dạy tiếng Anh cho sinh viên quốc tế tại một trường đại học trong suốt 3,5 năm sau khi tốt nghiệp. Cô cũng đã dạy một số lớp khác nhau về văn hoá Mỹ và tiếng Anh. 

Bằng cấp

Kinh nghiệm

Liên hệ ngay