Danh sách giáo viên

team

Arron

Political Science

Giới thiệu

Thầy Arron bắt đầu giảng dạy tiếng Anh vào năm 2008 tại Trung Quốc. Kể từ đó thầy đã dạy ở một số quận ở Nam Mỹ cũng như Nhật Bản. Ngoài việc dạy tiếng Anh, thầy cũng đã làm việc nhiều năm với tư cách là một nhà báo ở Nam Mỹ. Trong thời gian này, thầy đã viết các bài báo chuyên mục tài chính, khai thác mỏ và những câu chuyện về năng lượng ở Chile và các câu chuyện có tổ chức tội phạm ở Colombia. Thầy đã làm việc và phỏng vấn nhiều người nói tiếng Anh từ nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Do đó thầy đặc biệt có kinh nghiệm trong việc giúp đỡ học viên cải thiện kỹ năng tiếng Anh  cho công việc và kinh doanh.

Thầy sử dụng kinh nghiệm giảng dạy và kinh doanh của mình để giúp sinh viên giải quyết các vấn đề như:

- Chuẩn bị cho các buổi phỏng vấn việc làm bằng tiếng Anh

- Thuyêt trình

- Giao tiếp gọi hội nghị

- Viết email và tin nhắn tốt hơn

- Đọc báo cáo và bài viết bằng tiếng Anh

- Hiểu các thuật ngữ đặc biệt đối với các ngành chuyên môn như tài chính, bảo hiểm và khai khoáng

- Sử dụng các thành ngữ để diễn đạt tự nhiên hơn

Chuyên môn chính của thầy là giảng dạy sinh viên bằng tiếng Anh trong công việc, tuy nhiên thầy có thể xây dựng các bài học riêng cho nhu cầu cá nhân của từng sinh viên.

Bằng cấp

  • TESOL Teaching Certificate

Kinh nghiệm

Liên hệ ngay