Showing 7 - 12 of 17 results

team

5   (286)

Arron

Teaches

English  

From

Mỹ

Lessons

124

Experienced English Teacher

Thầy Arron bắt đầu giảng dạy tiếng Anh vào năm 2008 tại Trung Quốc. Kể từ đó thầy đã dạy ở một số quận ở Nam Mỹ cũng như Nhật Bản. Ngoài việc dạy tiếng Anh, thầy cũng đã làm việc nhiều năm với tư cách là một nhà báo ở Nam Mỹ. Thầy đặc biệt có kinh nghiệm trong việc giúp đỡ học viên cải thiện kỹ năng tiếng Anh  cho công việc và kinh doanh.

team

5   (349)

Shane

Teaches

English  

From

Mỹ

Lessons

498

Advanced English Teacher

Thầy Shane có quốc tịch Anh và Nam Phi. Thầy giảng dạy ở mức B1-C2 và thầy hiện đang giảng dạy cả các chuyên gia kinh doanh và các sinh viên. Thầy đã hoàn thành chương trình TEFL / TESOL & Grammar với bằng xuất sắc. Thầy đã đào tạo và giảng dạy sinh viên, nhân viên và khách hàng với hơn mười năm kinh doanh, bán lẻ, quản lý, khách sạn và công nghệ. Thầy đã sống ở Anh, Mỹ, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ. Thầy đã từng làm việc tại các trường quốc tế ở Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á và Trung Đông. 

team

5   (107)

Matthew

Teaches

English  

From

Anh Quốc

Lessons

134

Experienced English Teacher

Thầy Matthew là giáo viên tiếng Anh đã có bằng TESOL với kinh nghiệm giảng dạy 5 năm tại Việt Nam, Pháp, Anh và có kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến. Thầy có bằng cử nhân kinh doanh và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, tiếp thị, du lịch và ngoại ngữ.

team

5   (456)

Lewis

Teaches

English  

From

Anh Quốc

Lessons

546

Advanced English Teacher

Thầy Lewis là giáo viên bản xứ đến từ Vương quốc Anh. Thầy hiện đang dạy tiếng Anh tại một trường trung học tư thục ở Mexico, nhưng trong quá khứ thầy cũng đã làm việc tại một trường dạy ngôn ngữ cho người lớn, và một trường tiểu học dạy trẻ nhỏ, và thầy có kinh nghiệm dạy gia sư trực tuyến. Trong thời gian gia sư, thầy đã dạy những người học tiếng Anh ở mọi trình độ và lứa tuổi. 

team

5   (572)

Emma

Teaches

English  

From

Anh Quốc

Lessons

965

Enthusiastic English Tutor

Cô Emma là một giáo viên tiếng Anh có trình độ và một người nói tiếng Anh bản xứ. Cô chuyên dạy về nâng cao trình độ nói tiếng Anh cho người học. Cô đã dạy tiếng Anh cho người lớn với hơn 12 năm kinh nghiệm, và đã dạy hơn 25.000 bài học tiếng Anh trực tuyến.

team

5   (432)

Amy

Teaches

English  

From

Anh Quốc

Lessons

20

Advanced English Teacher

Cô Amy đã dạy tiếng Anh trực tuyến trong khoảng 9 năm và đã từng học ngôn ngữ trong nhiều năm. Cô đã học tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc tại trường đại học, vì vậy cô biết chính xác những khó khăn, thách thức của việc học một ngôn ngữ là thế nào. Cô đã từng làm phiên dịch và đã sống ở nhiều nước trên thế giới bao gồm Trung Quốc, Tây Ban Nha, New Zealand và ở Anh.

team

5   (286)

Teacher: English  
From:  
Lessons: 124
team

5   (349)

Teacher: English  
From:  
Lessons: 498
team

5   (107)

Teacher: English  
From:  
Lessons: 134
team

5   (456)

Teacher: English  
From:  
Lessons: 546
team

5   (572)

Teacher: English  
From:  
Lessons: 965
team

5   (432)

Teacher: English  
From:  
Lessons: 20