Showing 1 - 6 of 13 results

team

5   (222)

Macy

Teaches

English, Spanish  

From

United States

Lessons

291

Experienced Language English Teacher

Cô Macy đến từ Mỹ là giáo viên bản ngữ với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh tại Tây Ban Nha. Cô tốt nghiệp bằng cử nhân ngành Cultural Anthropology and Spanish và có các chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh Quốc tế TEFT. Cô đã từng đến 21 quốc gia Châu Âu và Châu Phi nơi cô tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy của mình. 

team

5   (99)

Joseph

Teaches

English  

From

United States

Lessons

144

English Teacher from New York

Thầy Joe là giáo viên nhiều năm kinh nghiệm đến từ New York. Thầy có kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh cho học viên nước ngoài ở Thái Lan và Trung Quốc. Thầy có khả năng dạy học viên ở các độ tuổi và trình độ khác nhau. Thầy Joe nổi tiếng là một giáo viên tâm huyết với học viên và luôn chú trọng đến sự phát triển của học viên.

team

5   (597)

Roberta

Teaches

English  

From

United States

Lessons

1177

American English teacher

Cô Roberta là một giáo viên tiếng Anh quốc tịch Mỹ hiện đang sống ở Ý. Cô đã đạt được bằng TESOL (Giảng dạy tiếng Anh cho Người nói tiếng khác) vào năm 2010 sau khi đi du lịch ra nước ngoài và nhận ra rằng cô yêu mến chia sẻ ngôn ngữ và văn hoá của cô với thế giới. 

team

0   (0)

Ferdinand Groenewald

Teaches

English  

From

South Africa

Lessons

2

I pride myself on being a provider of quality business development focused education and life skill orientation.
 
team

0   (0)

Sandra Falk

Teaches

 

From

Switzerland

Lessons

3

I have 15 months of experience in teaching in Hanoi, Vietnam. I am a dedicated and professional English teacher with strong communication skills.

team

0   (0)

Hanna Larsen

Teaches

English  

From

United States

Lessons

9

I am Hanna from America with a TEFT Certificate. I currently live in Viet Nam where I teach English for all levels and age groups. 

team

5   (222)

Teacher: English, Spanish  
From:  
Lessons: 291
team

5   (99)

Teacher: English  
From:  
Lessons: 144
team

5   (597)

Teacher: English  
From:  
Lessons: 1177
team

0   (0)

Teacher: English  
From:  
Lessons: 2
team

0   (0)

Teacher:  
From:  
Lessons: 3
team

0   (0)

Teacher: English  
From:  
Lessons: 9
© 2017 Academics All Rights Reserved. Developed And Designed By Livekos.Com