Showing 19 - 24 of 29 results

Giải đề Speaking IELTS mới nhất

Trình độ cơ bản

8 bài

60 phút

7pm-8pm; 8pm-9pm

Economic

480000 800000

Khóa học đặc biệt hữu ích dành cho các bạn: Các bạn sắp thi IELTS chưa nắm rõ cấu trúc đề và các bạn muốn cải thiện kỹ năng làm bài IELTS. Các bạn cần luyện giải các bộ đề để thi Ielts trong thời gi...

Trợ Giảng

Đăng ký tham gia
Giải đề Writing IELTS mới nhất

Trình độ cơ bản

8 bài

60 phút

7pm-8pm; 8pm-9pm

Economic

560000 935000

Khóa học dành cho các bạn đang ôn luyện IELTS giai đoạn nước rút trước kì thi, khóa học sẽ giúp bạn chuẩn bị tâm lý tốt nhất cũng như tăng thêm vốn kiến thức, giúp bạn sẽ có 1 band điểm như ý trong việc ...

Trợ Giảng

Đăng ký tham gia
Tiếng Anh ứng dụng: Giới thiệu bản thân

Trình độ cơ bản

4 bài

60 phút/bài

8pm-9pm

VIP

440000 680000

Trợ Giảng

Đăng ký tham gia
Khóa học viết mail chuẩn form bằng tiếng Anh

Trình độ cơ bản

6 bài

60 phút

3pm-4pm; 7pm-8pm

Standard

480000 660000

Hướng dẫn học viên viết một bức thư bằng tiếng Anh chuẩn form, đạt được mục đích của bản thân và gây ấn tượng tốt cho người đọc.

Trợ Giảng

Đăng ký tham gia

Tìm kiếm khóa học

© 2017 Academics All Rights Reserved. Developed And Designed By Livekos.Com