Showing 13 - 18 of 29 results

courses
Ngữ âm (Standard member)

Trình độ cơ bản

12 bài

60 phút/bài

7pm-8pm

Standard

924000 1320000

Khi học tiếng anh, kỹ năng giao tiếp là kỹ năng quan trọng nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng tự tin với kỹ năng này của mình mà thường gặp phải tình trạng: "mình  nói họ không hiểu" hoặc " họ nói m&igra...

Trợ Giảng

Đăng ký tham gia
courses
Ngữ âm (VIP member)

Trình độ cơ bản

12 bài

60 phút/bài

7pm-8pm

VIP

1428000 2040000

Khi học tiếng anh, kỹ năng giao tiếp là kỹ năng quan trọng nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng tự tin với kỹ năng này của mình mà thường gặp phải tình trạng: "mình  nói họ không hiểu" hoặc " họ nói m&igra...

Trợ Giảng

Đăng ký tham gia
courses
Ngữ âm (Premium member)

Trình độ cơ bản

12 bài

60 phút/bài

7pm-8pm

Premium

2940000 4200000

Khi học tiếng anh, kỹ năng giao tiếp là kỹ năng quan trọng nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng tự tin với kỹ năng này của mình mà thường gặp phải tình trạng: "mình  nói họ không hiểu" hoặc " họ nói m&igra...

Trợ Giảng

Đăng ký tham gia
Ngữ âm (Economic member)

Trình độ cơ bản

12 bài

60 phút

7pm-8pm

Economic

504000 720000

Khi học tiếng anh, kỹ năng giao tiếp là kỹ năng quan trọng nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng tự tin với kỹ năng này của mình mà thường gặp phải tình trạng: "mình  nói họ không hiểu" hoặc " họ nói m&igra...

Trợ Giảng

Đăng ký tham gia
Làm quen hệ thống Livekos.com (Lớp Testing)

Trình độ cơ bản

1 bài

15 phút

Linh động

0

Lớp học này mở ra nhằm hướng dẫn cho các học viên mới tham gia vào hệ thống học trực tuyến Livekos biết cách sử dụng thành thạo các tính năng của hệ thống giúp học viên có những trải nghiệm tốt nhất và giờ học bổ &ia...

Trợ Giảng

Đăng ký tham gia
Giao tiếp căn bản (Vip Member)

Trình độ cơ bản

16 bài

60 phút

8 - 9 pm

VIP

1760000 2720000

  Giao tiếp là tiền đề cho thành công của bạn trong mô trường học tập và làm việc công việc quốc tế. Giao tiếp giúp bạn đạt được kết quả cao trong học tập, gia tăng cơ hội việc làm hay tạo thêm được nhiều mối quan hệ. Tuy n...

Trợ Giảng

Đăng ký tham gia

Tìm kiếm khóa học

© 2017 Academics All Rights Reserved. Developed And Designed By Livekos.Com