Showing 13 - 18 of 89 results

IELTS 3.5 - 5.5 - VIP

Trình độ cơ bản

32 bài

90 phút

7pm-8pm

VIP

4160000 11885714

Hiện nay hàng nghìn học sinh, sinh viên, người đi làm việt nam chọn IELTS như một chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế uy tín và cần thiết, bạn du học? Hay muốn một công việc thu nhập tốt? Bạn mốn hoàn thiện 4 kỹ năng,cải thiện kỹ năng thuyết trì...

Trợ Giảng

Đăng ký tham gia
Tiếng anh thương mại căn bản-Economic

Trình độ cơ bản

16 bài

90 phút

7pm-8pm

Economic

480000 2400000

Trong thời buổi hội nhập hiện nay sử dụng tiếng anh thương mại trong giao tiếp với khách hàng thực sự cần thiết cho những người đi làm như tiến hành cho một cuộc phỏng vấn, đưa ra đề xuất kinh doanh với khách hàng, hay nhận biết và sử dụng cá...

Trợ Giảng

Đăng ký tham gia
IELTS 3.5 - 5.5 - Premium

Trình độ cơ bản

32 bài

90 phút

7pm-8pm

Premium

11200000 24888889

Hiện nay hàng nghìn học sinh, sinh viên, người đi làm việt nam chọn IELTS như một chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế uy tín và cần thiết, bạn du học? Hay muốn một công việc thu nhập tốt? Bạn mốn hoàn thiện 4 kỹ năng,cải thiện kỹ năng thuyết trì...

Trợ Giảng

Đăng ký tham gia
Tiếng anh thương mại căn bản-Standard

Trình độ cơ bản

16 bài

90 phút

7pm-8pm

Standard

1280000 4266667

Trong thời buổi hội nhập hiện nay sử dụng tiếng anh thương mại trong giao tiếp với khách hàng thực sự cần thiết cho những người đi làm như tiến hành cho một cuộc phỏng vấn, đưa ra đề xuất kinh doanh với khách hàng, hay nhận biết và sử dụng cá...

Trợ Giảng

Đăng ký tham gia
Tiếng anh thương mại căn bản-VIP

Trình độ cơ bản

16 bài

90 phút

7pm-8pm

VIP

2080000 5200000

Trong thời buổi hội nhập hiện nay sử dụng tiếng anh thương mại trong giao tiếp với khách hàng thực sự cần thiết cho những người đi làm như tiến hành cho một cuộc phỏng vấn, đưa ra đề xuất kinh doanh với khách hàng, hay nhận biết và sử dụng cá...

Trợ Giảng

Đăng ký tham gia
Tiếng anh thương mại căn bản-Premium

Trình độ cơ bản

16 bài

90 phút

7pm-8pm

Premium

5600000 11200000

Trong thời buổi hội nhập hiện nay sử dụng tiếng anh thương mại trong giao tiếp với khách hàng thực sự cần thiết cho những người đi làm như tiến hành cho một cuộc phỏng vấn, đưa ra đề xuất kinh doanh với khách hàng, hay nhận biết và sử dụng cá...

Trợ Giảng

Đăng ký tham gia

Tìm kiếm khóa học