Tin tức

Viết 06/12/2017
Kỹ năng diễn giải câu trong bài thi viết IELTS
Paraphrasing (diễn giải) là một kỹ năng IELTS cần thiết. Bài đăng này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng phương pháp diễn giải sao cho thật hiệu quả với 4 phương pháp rất hiệu quả dưới đây có thể giúp bạn đạt điểm cao.
Viết 15/11/2017
IELTS Writing: Cách viết đoạn văn tổng quan trong task 1 phần thi viết
Bài viết tổng quan này có lẽ là phần quan trọng nhất trong toàn bộ bài luận. Trên thực tế, như chúng ta sẽ thấy trong bài viết này, rất khó có thể ghi được 7 điểm trở lên nếu không l&...