Tin tức

Nói 27/12/2017
Kinh nghiệm ôn luyện Speaking part 2
Nhiều người cho rằng phần Speaking part 2 là phần khó nhất trong bài thi IELTS Speaking vì đây là một bài nói độc thoại. Một bài độc thoại sẽ rất khác với phần còn lại của bài kiểm tra bởi v&igra...
Nói 27/12/2017
"Nói dối" - Một kỹ năng độc đáo có thể giúp bạn trong bài thi IELTS Speaking
Chúng tôi đã từng trò chuyện với một chuyên gia kiểm tra IELTS về những điều khiến học sinh không làm tốt bài kiểm tra Speaking và Writing, và một điều mà ông ấy nói đã khiến chú...
Nói 27/12/2017
Kỹ năng cần có trong bài Speaking part 3 IELTS
Một trong những học viên IELTS giỏi nhất của chúng tôi đã từng tiết lộ răng bạn ấy rất lo lắng với bài thi Speaking phần 3. Đặc biệt, bạn ấy lo lắng rằng mình có thể sẽ không hiểu câu hỏi và không thể trả l...
Nói 15/11/2017
IELTS Speaking: Một số dạng câu nói tham khảo
Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các chủ đề nói chung IELTS và câu trả lời mẫu. Kế hoạch của tôi là cập nhật các câu trả lời mẫu mỗi tháng một lần, vì vậy hãy thường xuyên kiểm tr...
Nói 15/11/2017
IELTS Speaking: Chiến thuật chinh phục task 2 phần thi nói
Bài này sẽ giúp bạn đưa ra câu trả lời tốt hơn trolàm tốt hơn phần 2 của bài kiểm tra nói tiếng Anh IELTS.