Tin tức

Nghe 06/12/2017
Mẹo làm bài thi điền mẫu thông tin trống trong bài IELTS Listening
Phần đầu của bài thi Listening IELTS thường có một bài tập theo dạng điền vào bảng thông tin trống (form filling). Thông thường các câu trả lời sẽ từ một đến hai từ, có thể là những con số, ngày và...
Nghe 15/11/2017
IELTS Listening: Những điểm cần lưu ý khi làm bài thi nghe IELTS
Bài kiểm tra nghe IELTS bao gồm 40 câu hỏi (10 mỗi phần) và kéo dài khoảng 30 phút. Bạn sẽ có 10 phút ở cuối để chuyển câu trả lời của bạn từ giấy câu hỏi vào bảng câu trả lời. Bài kiểm tra...
Nghe 05/9/2017
Cách học từ các bài nghe tiếng anh luyện thi IELTS
Để học tốt từ các bài nghe tiếng Anh luyện thi IELTS, bạn phải có một phương pháp tối ưu nhất để tiết kiệm thời gian và có kết quả cao nhất.