VIP

research

 

VIP MEMBERSHIP:

Học viên được học khóa học có chất lượng cao và chủ động chọn thời gian các thể loại bài học phù hợp với mục tiêu của bản thân. Học viên có thể nhập học bất kỳ thời điểm nào bạn muốn và tham dự lớp học phù hợp với kế hoạch học tập của bản thân và không phải bỏ lỡ bất kỳ lớp học nào. Học viên còn được tham gia vào bài kiểm tra chất lượng đầu vào để có thể chọn lớp phù hợp với khả năng của mình. Học viên có thời lượng tương tác với giáo viên lớn và nhận sự trả lời lại ngay lập tức. Học viên sẽ được tham gia vào các kì kiểm tra giữa kì và cuối kì cũng như là được trả và chữa bài kiểm tra để biết trình độ của mình có đạt hay không. Các bạn có thể tham khảo thêm ở bảng các quyền lợi của học viên dưới đây.

Chế độ Quyền lợi Chất lượng khóa học  Đánh giá giảng dạy
* Học thử * Tài liệu bổ trợ về nhà * Kiểm tra đầu vào * Đánh giá từ trợ giảng
* Nghe bài giảng * Tham gia cộng đồng Livekos * Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ * Đánh giá từ giáo viên
* Xem bài giảng * Truy cập thư viện Livekos  * Kiểm tra bài tập  
* Lộ trình học riêng * Nhắn tin với giáo viên * Trả và chữa bài kiểm tra   
* Xem lịch học * Nói chuyện với giáo viên * Hỗ trợ kỹ thuật  
* Đổi khóa học * Tương tác cao    
* Trợ giảng miễn phí      
* Trợ giảng riêng       
* Lựa chọn giáo viên      
* Lựa chọn trợ giảng      
* Bảo lưu khóa học      
* Lịch học linh động