Thông điệp từ nhà sáng lập

research

 

"Ngay bây giờ đây, chúng tôi muốn gửi tới các bạn một thông điệp rằng: những học viên của Livekos sẽ không còn chịu những ÁP LỰC trong việc nâng cao học vấn. Những áp lực của chi phí, thời gian, phương pháp hay đội ngũ giảng dạy sẽ được thay thế bởi niềm vui trong việc học tập. Các bạn hãy mài giũa tài năng chuyên môn và nhân cách, hãy sử dụng thực lực của chính mình trên địa vị và tư cách bình đẳng để bước tiếp trên con đường xây dựng cuộc sống cá nhân và xã hội - nơi chúng ta đang sống - ngày một tốt đẹp hơn. Có thể những điều này còn thật khó khăn và nhiều điều còn chưa thực tế, nhưng ít nhất tại đây chúng tôi cam kết sẽ mang lại một môi trường giáo dục đào tạo và chia sẻ học vấn đúng như tinh thần của những slogan và khẩu hiệu mà hệ thống Livekos hay đội ngũ staff đem lại cho học viên của mình."

                                                                                                                                    ---CEOs of Livekos---

© 2017 Academics All Rights Reserved. Developed And Designed By Livekos.Com