Tầm nhìn và Sứ mệnh

research

 

triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của Livekos.com là "Học Vấn - Không Của Riêng Ai". Tại Livekos.com chúng tôi tin rằng việc chia sẻ là cách thức tốt nhất giúp chúng ta thành công trong cuộc sống. 

sứ mệnh

• Văn hóa chia sẻ học vấn tới bất cứ ai trên mọi miền đất nước. 

• Phương pháp giảng dạy văn minh, tiên tiến với tinh thần "Học viên là trung tâm".  

• Quyền bình đẳng về học tập, rèn luyện để phát triển bản thân của mỗi người.

TẦM NHÌN

Với khát vọng tiên phong cùng với chiến lược phát triển bền vững, Livekos.com xác định tầm nhìn trở thành hệ thống đào tạo trực tuyến tiêu chuẩn hàng đầu, đạt chuẩn quốc tế về giáo dục và đào tạo. Chúng tôi không ngừng nỗ lực để tạo ra một môi trường học thuật mới mẻ cho giới trẻ và một môi trường chia sẻ kiến thức cho mọi người. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

• Văn hóa chia sẻ học vấn.   

• Các khóa học thiết kế đa đạng mang đến cơ hội học tập chất lượng quốc tế với giá cả phù hợp với mọi nhu cầu học tập, rèn luyện của mỗi người. 

 

 

 

© 2017 Academics All Rights Reserved. Developed And Designed By Livekos.Com