Quyền Thành Viên

Khi tham gia vào hệ thống đào tạo trực tuyến Livekos.com, học viên sẽ được hưởng các quyền lợi dưới đây:

..
     
 
     
   

 

- Bất kì học viên nào cũng có quyền hạn tối đa tham gia 1 tháng học thử miễn phí các khóa học ngữ âm và ngữ pháp tại Livekos.

- Học viên phải bảo đảm cam kết đăng ký khóa học dựa trên chi phí nhất định. Chi phí đăng kí và tổ chức giữ chỗ cho khóa học trực tiếp sẽ được trừ trực tiếp khi đăng ký khóa học tại Livekos.

- Học viên chỉ được bảo lưu khi chưa học hết 50% số buổi học của 1 khóa. 

- Bất kỳ học viên nào cũng có quyền thêm trợ giảng. Trợ giảng sẽ đồng hành cùng học viên để theo dõi và giúp đỡ trong suốt quá trình học viên, giúp học viên có thể bám sát được lộ trình của khóa học. Trợ giảng dựa vào nhận xét của giáo viên bản ngữ và mục tiêu học tập của từng học viên để đưa ra lời khuyên chính xác cho việc học: Học viên cần học những bài học nào, luyện nói về chủ đề gì, học với thời lượng bao nhiêu mỗi ngày/tuần để tiến bộ nhanh nhất và phù hợp với mục đích học.

 

© 2017 Academics All Rights Reserved. Developed And Designed By Livekos.Com