Giảng Viên

research

***Đội ngũ giảng viên***

  1. Là một tổ chức nghiên cứu tiên phong, chúng tôi có cơ sở để cung cấp một trải nghiệm tuyệt vời cho học viên. Các chương trình và các module học do các nhân viên giảng dạy cung cấp đều dạy và thực hiện nghiên cứu dựa trên những tiêu chuẩn của thế giới trong lĩnh vực của mình, hỗ trợ học viên của chúng tôi trong cuộc hành trình khám phá và hiểu. Hầu như tất cả nhân viên của chúng tôi đều có bằng cấp trong các lĩnh vực liên quan của mỗi người.

  2. Trong khóa học của bạn, bạn có thể mong đợi một loạt các nhân viên khác nhau cung cấp giảng dạy theo nhiều cách khác nhau và những nhân viên này có thể bao gồm : Giáo sư, Người đọc, Giáo viên Đại học Cao cấp, Giảng viên Cao cấp, Giáo viên Đại học, Giảng viên, Giảng dạy Associates, và Giảng dạy/ Trợ lý.

  3. Bố cáo này mô tả những phẩm chất phân biệt của hệ thống Livekos, thừa nhận trách nhiệm tập thể của các giảng viên và đảm bảo rằng nền văn hoá của chúng tôi thúc đẩy sự phát triển đặc biệt của Studying Progammes tại đây.

  4. Tỉ lệ cao giáo viên của chúng tôi có trình độ chuyên môn trong việc giảng dạy và hoặc có sự công nhận chuyên môn từ các học viện, đại học trên thế giới. Chúng tôi cũng có những nhân viên có trình độ chuyên môn cao như bác sỹ, kỹ sư, kiến trúc sư, ... Đây là điều cần thiết cho các chương trình học của chúng tôi để đạt được chứng chỉ chuyên môn và cũng trang bị cho nhân viên của chúng tôi là những giáo viên xuất sắc có kỷ luật cao.

  5. Hệ thống sử dụng các Trợ lý Giảng dạy (GTAs), là những người đã có những hoạt động được xác định trước để hỗ trợ giảng dạy bằng cách thực hiện việc giám sát các phòng thực nghiệm, tổ chức các buổi hội thảo, hướng dẫn các nhóm nhỏ khác dưới sự giám sát và liên lạc với các đồng nghiệp cao cấp. Một chương trình đào tạo toàn diện được cung cấp cho tất cả các GTAs.

  6. Chúng tôi tự hào cung cấp trải nghiệm học tập chất lượng cao cho tất cả sinh viên của chúng tôi. Để đảm bảo các phương pháp giảng dạy của chúng tôi luôn được cập nhật, nhân viên của chúng tôi thường xuyên tham gia chương trình “Phát triển Chuyên môn Liên tục” và thông qua Chương trình Thưởng của chúng tôi dành cho các hoạt giảng dạy xuất sắc, hỗ trợ người chiến thắng chia sẻ kinh nghiệm tốt của họ trên toàn hệ thống. Những chi tiết của nhân viên giảng dạy được đưa vào các trang web có liên quan trên hệ thống.

 

© 2017 Academics All Rights Reserved. Developed And Designed By Livekos.Com