Free Member

research

 

FREE MEMBERSHIP:

Học viên chỉ cần like, share và đánh giá hệ thống Livekos trên facebook cá nhân của mình, để chế độ công khai học viên sẽ được tham gia free khóa học. Học viên được lựa chọn giáo viên giàu kinh nghiệm và giỏi chuyên môn, được học thử trong vòng một tháng. Các bạn có thể tham khảo thêm ở bảng các quyền lợi của học viên dưới đây.

Chế độ Quyền lợi Chất lượng khóa học 
* Học thử * Tham gia cộng đồng Livekos * Hỗ trợ kỹ thuật
* Nghe bài giảng * Truy cập thư viện Livekos   
* Xem bài giảng    
* Lộ trình học riêng    
* Xem lịch học    
* Đổi khóa học    
* Trợ giảng miễn phí    
* Trợ giảng riêng     
* Lựa chọn giáo viên    
* Lựa chọn trợ giảng