Economic

research

 

ECONOMIC MEMBERSHIP:

Học viên được tham gia vào bài kiểm tra chất lượng đầu vào để có thể chọn lớp phù hợp với khả năng của mình. Học viên sẽ được tham gia vào các kì kiểm tra năng lực luyện tập theo các lộ trình và được chữa bài kiểm tra. Các bạn có thể tham khảo thêm ở bảng các quyền lợi của học viên dưới đây.

Chế độ Quyền lợi Chất lượng khóa học  Đánh giá giảng dạy
* Học thử * Tham gia cộng đồng Livekos * Kiểm tra đầu vào * Đánh giá từ trợ giảng
* Nghe bài giảng * Truy cập thư viện Livekos  * Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ  
* Xem bài giảng * Nhắn tin với giáo viên * Kiểm tra bài tập  
* Lộ trình học riêng   * Trả và chữa bài kiểm tra   
* Xem lịch học   * Hỗ trợ kỹ thuật  
* Đổi khóa học      
* Trợ giảng miễn phí      
* Trợ giảng riêng       
* Lựa chọn giáo viên      
* Lựa chọn trợ giảng      
* Bảo lưu khóa học