Điều khoản sử dụng

research

Công ty cổ phần giáo dục đào tạo Livekos Việt Nam, 285 Thụy Khuê, Hà Nội, Việt Nam (“Livekos”, “Công ty” hay “chúng tôi”) công bố chính sách về quyền riêng tư cho website Livekos.com có địa chỉ http://livekos.com. Ngoài ra, khi sử dụng những dịch vụ khác từ website của Livekos, người dung sẽ phải tuân thủ theo những luật khác cho từng dịch vụ.

Khi tham gia cộng đồng Livekos, bạn phải đồng ý và tuân thủ các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này. Nếu bạn không tuân theo các chính sách của Livekos, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tạm ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. TRUY CẬP WEBSITE

Bạn chịu trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi các thông tin cần thiết để có quyền truy cập Website. Chúng tôi có toàn quyền xóa, chỉnh sửa, thay đổi các dịch vụ và thông tin trên website mà không phải thông báo với bạn. Chúng tôi cũng không phải chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào khi bạn không thể truy cập dịch vụ của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai.

2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

(a)    Website, toàn bộ nội dung và tính năng của Website như thông tin, phần mềm, văn bản, hình ảnh, hình ảnh, video và âm thanh, và thiết kế, lựa chọn và sắp xếp chúng) thuộc về Công ty, nhà cung cấp hoặc các nhà cung cấp của tài liệu đó và được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác của Việt Nam và quốc tế. Chính sách này chỉ cho phép bạn sử dụng Website cho mục đích phi thương mại.

(b)   Bạn không được sao chép, chỉnh sửa, chia sẻ, hiển thị công khai, tải xuống, lưu trữ hoặc chuyển tiếp bất kỳ tài liệu nào trên Trang web, ngoại trừ các trường hợp sau:

(i) Bạn có thể lưu trữ lịch sử duyệt web

(ii) Nếu chúng tôi cung cấp các ứng dụng cho máy tính để bàn, di động hoặc các ứng dụng khác để tải xuống, bạn có thể tải xuống một bản sao cho máy tính hoặc thiết bị di động của bạn chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại, miễn là bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng của ứng dụng đó.

(c)    Bạn không được:

(i) sử dụng bất kỳ minh hoạ, hình ảnh, đoạn video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ hình ảnh nào tách rời khỏi văn bản;

(ii) xóa hoặc thay đổi thông tin bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác từ các bản sao tài liệu lấy từ Website;

(iii) truy cập hoặc sử dụng Website, các dịch vụ hoặc tư liệu được cung cấp trên website cho mục đích thương mại.

(d)   Tên Công ty, tất cả các tên liên quan, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu là thương hiệu của Công ty, các công ty thành viên hoặc người cấp phép. Bạn không được sử dụng các nhãn hiệu khi chưa được sự cho phép của Công ty.

3. NGHĨA VỤ CỦA HỌC VIÊN

(a)   Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web này cho các mục đích hợp pháp tuân thủ các chính sách này.

(b)   Bạn phải cam kết rằng:

(i) bạn đủ tuổi khi tiến hành hợp đồng ràng buộc với Công ty;

(ii) bạn sẽ không sử dụng trang web dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành tại Việt Nam và trên thế giới.

(iii) bạn sẽ không chia sẻ, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ 'Tiêu chuẩn Nội dung của Livekos' (được liệt kê dưới đây);

(iv) bạn sẽ không mạo nhận hoặc cố mạo nhận Công ty, nhân viên Công ty, người dùng hoặc tổ chức khác;

(v) bạn sẽ không làm bất cứ điều gì có gây quá tải, gây tổn hại hoặc làm ảnh hưởng đến Website hoặc can thiệp vào việc sử dụng Website của bất kỳ người nào;

(vi) bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, thiết bị tự động, hoặc phương tiện nào để truy cập vào Website vì bất cứ mục đích bất hợp pháp nào và vi phạm Chính sách này;

(vii) bạn sẽ không lan truyền bất kỳ virut, hoặc các phần mềm độc hại khác cho cộng đồng Livekos.

(viii) bạn sẽ không đồng thương hiệu hoặc tạo link liên kết đến Website mà không có sự cho phép của Công ty.

4. ĐÓNG GÓP TỪ PHÍA HỌC VIÊN

(a)   Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tương tác như chia sẻ các tính năng (gọi chung là "Dịch vụ tương tác") cho phép người dùng đăng, gửi, xuất bản, hiển thị hoặc chia sẻ cho người khác (sau đây gọi là "đăng" ) nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là "Đóng góp của Học Viên") trên hoặc thông qua Website. Tất cả những Đóng góp của Người dùng phải tuân thủ các Tiêu chuẩn Nội dung được nêu trong Chính sách này.

(b)   Bất kỳ Đóng góp nào bạn đăng sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền trong phạm vi pháp luật cho phép. Bằng cách cung cấp Đóng góp, bạn cho Công ty và những người liên quan quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hiển thị và chia sẻ.

Bạn hứa rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với tất cả Đóng góp của mình và có quyền cấp giấy phép cho chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có khiếu nại về quyền truy cập sử dụng đối với Công ty vì vi phạm bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Đóng góp của bạn.

Bạn thừa nhận và đồng ý không dính líu đến hành vi trái đạo đức ở trong phạm vi lãnh thổ sử dụng của Đóng góp, bao gồm quyền tác giả của đóng góp.

(c)   Nếu bạn chia sẻ Đóng góp được cho người dùng khác của Trang web hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bạn đồng ý chịu hoàn toàn rủi ro khi các đóng góp này được đăng lên và chia sẻ cho người khác. Ngoài ra, chúng tôi không thể kiểm soát hành động của người dùng khác của Trang web hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn chọn chia sẻ Đóng góp của mình. Do đó, chúng tôi không thể và không bảo đảm rằng Người dùng của Bạn đóng góp sẽ không được xem bởi những người không có thẩm quyền.

(d)   Đóng góp của Người dùng phải chính xác và tuân thủ tất cả các luật hiện hành ở quốc gia mà họ đăng. Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Đóng góp của Người dùng nào bạn gửi hoặc đóng góp và chia sẻ, bạn sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về đóng góp đó, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, chính xác và phù hợp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ Đóng góp của Người dùng nào do bạn hoặc bất kỳ người sử dụng nào khác của Website đưa lên.

5. TIÊU CHUẨN NỘI DUNG

Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho tất cả các Đóng góp và sử dụng Dịch vụ Tương tác của Người dùng, nếu được cung cấp. Đóng góp của Người dùng phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành tại địa phương và quốc tế. Đóng góp của người dùng không được:

(a) Chứa bất kỳ tài liệu nào mang tính phỉ báng, khiêu dâm, khiếm nhã, lạm dụng, gây khó chịu, quấy rối, bạo lực, thù hận, gây hấn hoặc phản đối

(b) Đẩy mạnh các tài liệu khiêu dâm, bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc độ tuổi

(c) Xâm phạm bất kỳ sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba.

(d) Xâm phạm các quyền hợp pháp (bao gồm cả quyền công khai và riêng tư) của người khác hoặc chứa bất kỳ tài liệu nào có thể gây ra bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo luật áp dụng.

(e) Thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, hoặc bênh vực, quảng bá hoặc hỗ trợ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

(f)  Nguyên nhân gây phiền nhiễu, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết hoặc có khả năng làm phiền, xấu hổ, báo động hoặc làm phiền người khác.

(g) Mạo danh bất kỳ người nào hoặc giả dối sai lệch danh tính hoặc liên kết của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

(h) Tham gia các hoạt động thương mại hoặc bán hàng.

(i)  Mạo danh chúng tôi hoặc bất kỳ người nào, tổ chức nào đưa ra các thông sai lệch ảnh hưởng uy tín.

6. GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH; CHẤM DỨT

Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc, xem xét, sàng lọc hoặc chỉnh sửa bất kỳ Đóng góp của Người dùng nào. Bạn chấp nhận rằng những đóng góp đó không phản ánh quan điểm của Công ty và không được Công ty chứng thực.

Chúng tôi có quyền:

(a)  thực hiện bất kỳ hành động nào đối với những đóng góp của Người dùng mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp;

(b)  có hành động pháp lý cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo cơ quan thực thi pháp luật, đối với bất kỳ hành vi sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép của Website;

(c)  vô hiệu hóa vĩnh viễn hoặc khóa có thời hạn tài khoản của bạn.

Chúng tôi có quyền hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác của bất cứ ai đăng tải bất kỳ tài liệu nào trên hoặc thông qua Website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm xem xét tài liệu trước khi tài liệu đó được đăng trên Trang web và không thể đảm bảo loại bỏ kịp thời các bình luận trái chiều sau khi nó được đăng. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc không hành động nào liên quan đến việc chia sẻ nội dung bởi bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ ai về các hoạt động được mô tả trong phần này.

7. VI PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ

Chúng tôi rất chú trọng những khiếu nại về vi phạm bản quyền. Chúng tôi sẽ trả lời các thông báo cáo buộc vi phạm bản quyền nếu phù hợp. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có thể truy cập trên hoặc từ Website vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa các tài liệu đó (hoặc truy cập vào) từ Website bằng cách gửi thông báo bằng văn bản tới Đại lý Bản quyền của chúng tôi (được chỉ định dưới đây). Thông báo bằng văn bản phải bao gồm các nội dung sau:

(a)   Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.

(b)   Xác định tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm hoặc nếu khiếu nại có liên quan đến nhiều tác phẩm trên Trang web, danh sách đại diện của tác phẩm đó.

(c)   Xác định tài liệu bạn tin là vi phạm, một cách đầy đủ chính xác để cho phép chúng tôi xác định được tài liệu đó.

(d)   Thông tin đầy đủ theo đó chúng tôi có thể liên lạc với bạn (bao gồm tên, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ e-mail).

(e)   Lời cam kết bạn tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu có bản quyền không được chủ bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép.

(f)    Cam kết rằng thông tin trong thông báo bằng văn bản là chính xác.

(g)   Một tuyên bố rằng bạn được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Nếu bạn không tuân thủ các yêu cầu trên, lời tố cáo vi phạm bản quyền của bạn sẽ không có hiệu lực. Lưu ý rằng nếu bạn cố ý đưa tin sai lệch bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hai (bao gồm phí tổn thất và phí pháp lý)

8. THỦ TỤC THÔNG BÁO PHẢN ĐỐI

Nếu bạn cho rằng tài liệu bạn đã đăng trên Trang web đã bị xoá hoặc quyền truy cập vào nó đã bị vô hiệu hoá do nhầm lẫn, bạn có thể gửi thông báo chống lại chúng tôi ("Thông báo phản đối") bằng cách gửi thông báo bằng văn bản tới Đại lý Bản quyền của chúng tôi ở trên). Thông báo phản đối phải bao gồm các điều sau đây:

(a)   Chữ vật lý hoặc chữ ký điện tử của bạn

(b)   Xác định tài liệu đã bị xoá hoặc truy cập bị vô hiệu và vị trí mà tài liệu đã xuất hiện trước khi nó bị xóa hoặc truy cập bị vô hiệu.

(c)   Thông tin đầy đủ theo đó chúng tôi có thể liên lạc với bạn (bao gồm tên, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ e-mail).

(d)   Một cam kết rằng bạn tin tưởng rằng tài liệu được xác định ở trên đã bị xoá hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn.

9. TỐ CÁO VỀ THÔNG TIN ĐĂNG

Thông tin được trình bày trên hoặc thông qua Website được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin này. Bất kỳ sự tin cậy nào mà bạn đặt vào những thông tin như vậy là hoàn toàn chịu rủi ro của bạn. Trang web bao gồm các nội dung được cung cấp bởi bên thứ ba, bao gồm các tài liệu được cung cấp bởi người dùng khác và bên cấp phép bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, hoặc chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba, về nội dung hoặc tính chính xác của tài liệu do bất kỳ bên thứ ba cung cấp.

10. QUYỀN RIÊNG TƯ

Tất cả các thông tin chúng tôi thu thập được trên trang web đều tuân theo CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ. Khi sử dụng Trang web, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho những mục đích hợp pháp tuân thủ Chính sách Bảo mật.

11. ĐĂNG KÝ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC

Ngoài chính sách này và CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ (gọi chung là "Chính sách về trang web"), tất cả các đăng ký với sản phẩm và dịch vụ của Công ty, được điều chỉnh bởi ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ trực tuyến của chúng tôi, hợp đồng bằng giấy hoặc các điều khoản được nêu khác, tùy thuộc vào loại sản phẩm / dịch vụ / đăng ký mà bạn đang sử dụng.

12. LIÊN KẾT TỪ WEBSITE

Nếu trang web chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác được cung cấp bởi các bên thứ ba, các liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện hơn cho bạn. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó, và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba liên kết với Trang web, bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web của bên thứ ba đó.

13. LIÊN KẾT TỚI WEBSITE VÀ MẠNG XÃ HỘI

Bạn có thể liên kết tới trang chủ của chúng tôi, miễn là bạn làm theo cách hợp pháp và không gây tổn hại cho danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng website của chúng tôi làm lợi cho bản thân, nhưng bạn không được thiết lập liên kết theo cách đề nghị bất kỳ hình thức liên kết nào, chấp thuận hoặc chứng thực từ phía chúng tôi. Trang web có thể cung cấp các tính năng truyền thông xã hội nhất định cho phép bạn:

(a)   Liên kết từ các trang web của chính bạn hoặc của bên thứ ba đến một số nội dung nhất định trên trang web

(b)   Gửi e-mail hoặc các thông tin liên lạc khác với một số nội dung hoặc liên kết đến nội dung cụ thể trên Website

(c)   Nội dung giới hạn trên trang web được hiển thị hoặc xuất hiện trên trang web của bạn hoặc bên thứ ba

Bạn chỉ có thể sử dụng các tính năng này do chúng tôi cung cấp và chỉ liên quan đến nội dung được hiển thị hoặc tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung mà chúng tôi cung cấp về các tính năng đó. Theo các điều đã nói ở trên, bạn không được:

(a)   Thiết lập liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn

(b)   Làm cho Trang web hoặc một phần của chúng được hiển thị, hoặc xuất hiện, ví dụ khung, liên kết sâu hoặc kết nối trực tuyến, trên bất kỳ trang web nào khác

(c)   Liên kết với bất kỳ phần nào của Website trừ trang chủ

(d)   Không được cố ý thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến các tài liệu trên Trang web mà không phù hợp với bất kỳ điều khoản nào khác của Chính sách này

Trang web mà bạn đang liên kết hoặc trên đó bạn tạo một số nội dung nhất định có thể truy cập phải tuân thủ tất cả các tôn trọng với các Tiêu chuẩn Nội dung được nêu trong Chính sách này. Chúng tôi có quyền thu hồi quyền liên kết mà không cần thông báo. Chúng tôi có thể vô hiệu hoá tất cả hoặc bất kỳ tính năng truyền thông xã hội và bất kỳ liên kết bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

14. KHÔNG CAM KẾT

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự an toàn, độ tin cậy, chất lượng của website. Cho nên Công ty hay bất kỳ ai trong và ngoài công ty không cam kết hay bảo đảm rằng Website và các tài liệu từ website sẽ chính xác, đáng tin cậy. Chúng tôi cũng không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải sửa chữa những lỗi này. Chúng tôi cũng không đảm bảo rằng website hay server không chứa vi rút hay những phần mềm độc hại khác. Chúng tôi cũng không nhất thiết phải đảm bảo nội dung trên website và các tài liệu trên đó đáp ứng nhu cầu và mong đợi của bạn. Công ty chúng tôi từ chối đưa ra các bảo đảm, cam kết về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến website và nội dung trên website.

15. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong phạm vi luật pháp cho phép, công ty, người cấp phép, người lao động, đại lý, nhân viên hoặc giám đốc không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc không gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm, các thiệt hại do mất quyền sử dụng, mất dữ liệu hoặc tổn thất lợi nhuận (ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng thiệt hại này) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc của bất kỳ trang web nào được liên kết từ trang web của chúng tôi. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các yêu cầu bồi thường và thiệt hại từ việc lạm dụng trang web của bạn.

16. THAY ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản của Chính sách này vào bất kỳ lúc nào. Các thay đổi đều có hiệu lực ngay sau khi đăng lên Website. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web đồng nghĩa bạn chấp thuận với các thay đổi đó.

17. CÁC GIAO DỊCH KINH DOANH TRONG TƯƠNG LAI

Khi chúng tôi tiếp tục phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể trải qua sự thay đổi quyền sở hữu như sáp nhập và / hoặc bán tất cả hoặc phần lớn cổ phiếu hoặc tài sản của chúng tôi. Trong các giao dịch như vậy, thông tin người dùng nói chung sẽ được chuyển giao và bằng cách cung cấp thông tin cho, bạn đồng ý rằng Dữ liệu đó có thể được chuyển cho các bên đó trong các trường hợp này. Tuy nhiên, bất kỳ bên nào mua tài sản của chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm duy trì tính toàn vẹn của thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

18. Ý KIẾN GÓP Ý

Trang web được xây dựng bới Công ty cổ phần giáo dục đào tạo Livekos Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại livekos.com@gmail.com. Nếu bạn có khiếu nại, vui lòng gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ livekos.cskh@gmail.com.

© 2017 Academics All Rights Reserved. Developed And Designed By Livekos.Com