Chính sách riêng tư

research

Livekos tôn trọng và luôn nỗ lực bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu rõ cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, bảo vệ và chia sè thông tin của người dùng.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được: (i) thông qua Dịch vụ của chúng tôi và (ii) trong văn bản và thư điện tử của bạn gửi đến cho chúng tôi. Chính sách bảo mật này không áp dụng đối với những cá nhân và tổ chức không nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi.

Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ của Livekos có nghĩa là bạn hoàn toàn chấp nhận với các điều khoản nêu ra trong Chính sách Bảo mật này.

THÔNG TIN LIVEKOS THU THẬP?

Chúng tôi thu thập một số thông tin về khách truy cập và / hoặc người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin này trực tiếp từ bạn hoặc gián tiếp thu thập khi bạn điều hướng qua trang web của chúng tôi.

(a)   Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đăng ký Dịch vụ/ tạo tài khoản, đăng ký bản tin, gửi phản hồi, tham gia một cuộc thi, điền phiếu khảo sát, hoặc gửi thông tin liên lạc cho chúng tôi. Khi đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web của chúng tôi, bạn cũng có thể phải cung cấp số thẻ và thông tin liên quan khác cho chúng tôi. Tùy thuộc vào từng trường hợp, các thông tin yêu cầu có thể là bắt buộc hoặc tự nguyện. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu bắt buộc đối với một hoạt động cụ thể, bạn sẽ không thể tham gia vào hoạt động đó.

Chúng tôi cũng thu thập cả địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP đó để khắc phục sự cố với máy chủ và / hoặc phần mềm của chúng tôi, và / hoặc để quản lý Dịch vụ của chúng tôi tốt hơn.

(b)   Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định khác từ người dùng. Đó có thể là thông tin về thiết bị, hệ điều hành và loại trình duyệt web của bạn, các sản phầm dịch vụ mà bạn truy cập và sử dụng tại Livekos. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để cung cấp dịch vụ tốt hơn và phù hợp cho từng người dùng bằng cách cho phép chúng tôi nhận biết thói quen và sở thích của bạn. Chúng tôi cũng dựa trên những thông tin này để tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi phù hợp với sở thích mỗi cá nhân và rút ngắn thời gian tìm kiếm.

(c)   Khi bạn liên hệ với chúng tôi để nhận hỗ trợ khách hàng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm một số thông tin bổ sung để hỗ trợ khắc phục sự cố cho bạn.

(d)   Website của chúng tôi không dành cho trẻ em hoặc những người dưới 18 tuổi. Đối với những bạn dưới 18 tuổi, khi muốn sử dụng bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào của chúng tôi, cần có sự cho phép và đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Ngoài ra, trẻ em sẽ bị giới hạn tham gia vào một số hoạt động nhất định mà chúng tôi cho là phù hợp.

LIVEKOS SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà mình thu thập được cho những mục đích sau đây:

(a)   Cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ; nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới đem đến những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

(b)   Cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi hoặc gửi những thông tin chúng tôi cảm thấy bạn có thể quan tâm.

(c)   Gửi thông báo về những vấn đề trong quá trình sử dụng, những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dùng hay những thay đổi liên quan đến sản phầm, dịch vụ của chúng tôi.

(d)   Ngăn chặn các hành động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website Livekos làm ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích của học viên.

(e)   Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website Livekos.com.

(f)    Nếu bạn thanh toán cho Dịch vụ bằng thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu thẻ tín dụng của bạn đến ngân hàng và / hoặc công ty thanh toán thẻ tín dụng thích hợp.

(g)   Livekos.com cam kết bảo mật thông tin của bạn nhưng trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin này cho cơ quan pháp luật.

CHÚNG TÔI SẼ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN CHO AI?

Livekos cam kết sẽ bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi không chia sẻ hay tiết lộ thông tin của bạn nhằm mục đích thương mại. Tuy nhiên, trong một số trường hợp dưới đây chúng tôi buộc phải tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba:

(a)   Đối tác kinh doanh:

Livekos có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi. Các đối tác này có thể sử dụng thông tin của bạn để hỗ trợ chúng tôi trong việc quản lý và vận hành website, đồng thời cung cấp cho bạn các dịch vụ được yêu cầu. Ví dụ: chúng tôi phải cung cấp thông tin thẻ tín dụng của bạn cho ngân hàng để xác nhận thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ được mua trên trang web của chúng tôi; và cung cấp thông tin đặt hàng cho các bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ.

(b)   Các bên khác khi luật pháp yêu cầu hoặc để bảo vệ lợi ích của Livekos và các bên liên quan.

·         để tuân theo luật pháp hoặc tuân thủ quy trình pháp lý bắt buộc;

·         để xác minh hoặc tuân thủ các chính sách quản lý Dịch vụ của chúng tôi;

·         để bảo vệ các quyền lợi, danh tiếng, tài sản và sự an toàn của Livekos, hoặc bất kỳ các đối tác kinh doanh hay khách hàng nào của chúng tôi.

(c)   Các bên khác liên quan đến giao dịch doanh nghiệp:

Chúng tôi có thể công khai thông tin của bạn cho bên thứ ba như là một phần của sự sáp nhập hoặc chuyển giao, hoặc trong trường hợp phá sản.

(d)   Các bên khác khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của bạn:

Ngoài nội dung được quy định trong Chính sách này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba khi có sự cho phép hoặc yêu cầu của bạn.

CẬP NHẬT HOẶC CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn có thể thay đổi Dữ liệu Cá nhân của bạn liên kết với tài khoản trực tuyến bằng cách đăng nhập vào “Tài khoản tại Livekos.com” phần chỉnh sửa thông tin.

Bạn cũng có thể truy cập, yêu cầu xóa và sửa thông tin cá nhân của bạn bằng cách gửi cho chúng tôi một yêu cầu sửa dữ liệu thông qua dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng hoặc gửi mail cho chúng tôi theo địa chỉ ở cuối của Chính sách Bảo mật này.

KHÓA TÀI KHOẢN CỦA BẠN HOẶC XÓA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn có thể chọn đóng băng tài khoản, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ lưu trữ lại thông tin của bạn cho trường hợp bạn kích hoạt lại tài khoản. Bạn cũng có thể xóa vĩnh viễn tài khoản của mình. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ xóa thông tin của bạn, kể cả lịch sử học tập của bạn, trong vòng 60 ngày kể từ ngày yêu cầu của bạn. Bạn có thể tìm hướng dẫn về cách xóa tài khoản của mình tại đây.

© 2017 Academics All Rights Reserved. Developed And Designed By Livekos.Com