Cách đăng ký khóa học trên Livekos

research

Học viên có thể Đăng ký khóa học trực tiếp tại website Livekos.com thông qua 5 bước cơ bản:

Bước 1: Đăng ký tài khoản và đăng nhập

- Học viên truy cập Website http://livekos.com

- Đối với học viên chưa có tài khoản, Học viên đăng ký tài khoản bằng cách ấn  chuyển đến trang đăng ký.

 

- Học viên điền thông tin và ấn tạo tài khoản. Hệ thống sẽ tự động gửi mail xác nhận vào địa chỉ mail học viên cung cấp. Học viên làm theo hướng dẫn để hoàn thành đăng ký tài khoản tại livekos.com.

- Đối với học viên đã có tài khoản tại livekos.com, học viên đăng nhập bằng cách ấn nút  chuyển đến trang đăng nhập. Học viên nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.

Trong trường hợp học viên Quên mật khẩu, học viên nhập địa chỉ Email vào ô Quên mật khẩu và ấn nút . Hệ thống sẽ gửi mail đổi mật khẩu đến địa chỉ mail học viên cung cấp. Học viên làm theo hướng dẫn ở mail để lấy lại mật khẩu.

Bước 2: Tìm kiếm khóa học

Học viên vào Phần Khóa học ở mục Chương trình đào tạo trên thanh Menu.

Học viên tìm kiếm và lựa chọn khóa học phù hợp từ Danh sách các khóa học được đưa ra.

Bước 3: Thêm khóa học vào giỏ hàng

Khi đã tìm được khóa học mong muốn, Học viên vui lòng bấm vào hình ảnh hoặc tên sản phẩm để vào trang thông tin chi tiết của khóa học, sau đó:

a. Xem thông tin khóa học: intro, giá, thông tin khóa học, thông tin giảng viên, thông tin khuyến mãi (nếu có).

b. Học viên ấn nút  hoặc nút (ở trang thông tin khóa học) để thêm khóa học vào giỏ hàng.

Bước 4: Kiểm tra giỏ hàng và đặt hàng khóa học

Học viên kiểm tra giỏ hàng bằng cách ấn vào biểu tượng giỏ hàng   trên thanh Menu.

Nếu Học viên muốn đăng ký nhiều khóa học khác nhau trong cùng 1 đơn hàng, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

a. Học viên trở về trang Danh sách các khóa học bằng cách kích Phần Khóa học ở mục Chương trình đào tạo trên thanh Menu.

b. Thêm khóa học vào giỏ hàng như Bước 3.

Học viên có thể lặp lại quá trình này cho đến khi hoàn tất việc chọn tất cả các khóa học mà Học viên muốn đặt mua vào giỏ hàng.

Bước 5: Chọn cách thanh toán và tiến hành thanh toán

Sau khi đăng nhập thành công và hoàn tất giỏ hàng, học viên ấn nút  hệ thống sẽ chuyển đến trang thanh toán khoá học.

Tại Livekos.com, Học viên có 3 phương thức thanh toán khóa học để chọn lựa:

  1. Chuyển khoản ngân hàng

  2. Thanh toán qua ngân lượng

  3. Thanh toán trực tiếp tại văn phòng Livekos.com

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ gửi cho Học viên thông báo xác nhận thanh toán thành công và Học viên có thể bắt đầu tham gia khóa học.

© 2017 Academics All Rights Reserved. Developed And Designed By Livekos.Com