Danh sách khóa học

Showing 1 - 7 of 7 results

courses

Online Basic Bus...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Online Phonetics...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Online Advanced ...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Online Grammar -...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Writing Ielts - ...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Speaking Ielts -...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Testing hệ thống...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Online Basic Business English - Free

Khóa học này sẽ giúp học viên mở rộng vốn từ vựng chuyên ngành cần thiết dùng trong môi trường quốc tế, nâng cao khả năng biểu đạt ý một cách khoa học, logic. Ngoài ra, học viên sẽ được học cách viết CV, R...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Online Phonetics - Free

Ở khóa học NGỮ ÂM này, học viên sẽ được dạy cách đánh vần tiếng Anh qua đó giúp học viên nắm rõ và phân biệt được các âm tiết cơ bản, nắm được các quy tắc phát âm một cách chi ti...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Online Advanced Business English - Free

Khóa học này sẽ giúp học viên mở rộng vốn từ vựng chuyên ngành cần thiết dùng trong môi trường quốc tế, nâng cao khả năng biểu đạt ý một cách khoa học, logic. Ngoài ra, học viên sẽ được học cách viết CV, R...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Online Grammar - Free Member

* Đối tượng tham gia: Những học viên mất gốc Tiếng Anh, biết Tiếng Anh nhưng không biết cách vận dụng; học viên muốn hoàn thiện kĩ năng ngữ pháp, nâng cao kĩ năng viết Tiếng Anh * Nội dung học: Học kiến thức chuẩn nhất về ngữ pháp, từ vựng...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Writing Ielts - Free

Đây là khóa học miễn phí do Livekos tổ chức nhằm mục đích cho học viên làm quen với một mô hình, hình thức học tập mới.

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Speaking Ielts - Free

Khóa học Speaking Ielts miễn phí được Livekos tổ chức nhằm cho học viên trải nghiệm một mô hình cũng như một hình thức học mới

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Testing hệ thống

Lớp học được mở để học viên làm quen với hệ thống

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400