Danh sách khóa học

Showing 1 - 12 of 111 results

courses

Online Basic Bus...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Online Basic Bus...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

IELTS 3.5-5+ (Ec...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

IELTS 5.5+ (Econ...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Online Advanced ...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Ngữ Pháp (econom...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Online Advanced ...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Ngữ pháp (Stand...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Online Grammar ...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Online Advanced ...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Ngữ pháp (Premiu...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

IELTS 3.5-5+ (St...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
courses

Online Basic Business English - Free

Khóa học này sẽ giúp học viên mở rộng vốn từ vựng chuyên ngành cần thiết dùng trong môi trường quốc tế, nâng cao khả năng biểu đạt ý một cách khoa học, logic. Ngoài ra, học viên sẽ được học cách viết CV, R...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Online Basic Business English - Eco

Khóa học này sẽ giúp học viên mở rộng vốn từ vựng chuyên ngành cần thiết dùng trong môi trường quốc tế, nâng cao khả năng biểu đạt ý một cách khoa học, logic. Ngoài ra, học viên sẽ được học cách viết CV, R...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

IELTS 3.5-5+ (Economic member)

- Khóa học này sẽ là bước đệm cung cấp cho bạn nền tảng tiếng anh cơ bản vững chắc làm tiền đề để chinh phục kỳ thi IELTS ở những mục tiêu cao hơn. Khóa học này sẽ tập trung xây dựng nền tảng kiến thức và định hình cấu trúc...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

IELTS 5.5+ (Economic member)

  -Các khóa học IELTS rèn luyện học viên theo 1 quy chuẩn IELTS dựa vào 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết nổi tiếng trên toàn cầu. -Giảng viên: Là những giảng viên trong và ngoài nước đã có ...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Online Advanced Business English - Stan

Khóa học này sẽ giúp học viên mở rộng vốn từ vựng chuyên ngành cần thiết dùng trong môi trường quốc tế, nâng cao khả năng biểu đạt ý một cách khoa học, logic. Ngoài ra, học viên sẽ được học cách viết CV, R...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Ngữ Pháp (economic member)

* Đối tượng tham gia: Những học viên mất gốc Tiếng Anh, biết Tiếng Anh nhưng không biết cách vận dụng; học viên muốn hoàn thiện kĩ năng ngữ pháp, nâng cao kĩ năng viết Tiếng Anh * Nội dung học: Học kiến thức chuẩn nhất về ngữ pháp, từ vựng; kết...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Online Advanced Business English - VIP

Khóa học này sẽ giúp học viên mở rộng vốn từ vựng chuyên ngành cần thiết dùng trong môi trường quốc tế, nâng cao khả năng biểu đạt ý một cách khoa học, logic. Ngoài ra, học viên sẽ được học cách viết CV, R...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Ngữ pháp (Standard member)

* Đối tượng tham gia: Những học viên mất gốc Tiếng Anh, biết Tiếng Anh nhưng không biết cách vận dụng; học viên muốn hoàn thiện kĩ năng ngữ pháp, nâng cao kĩ năng viết Tiếng Anh * Nội dung học: Học kiến thức chuẩn nhất về ngữ pháp, từ vựng...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Online Grammar - VIP

* Đối tượng tham gia: Những học viên mất gốc Tiếng Anh, biết Tiếng Anh nhưng không biết cách vận dụng; học viên muốn hoàn thiện kĩ năng ngữ pháp, nâng cao kĩ năng viết Tiếng Anh * Nội dung học: Học kiến thức chuẩn nhất về ngữ pháp, từ vựng...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Online Advanced Business English - Prem

Khóa học này sẽ giúp học viên mở rộng vốn từ vựng chuyên ngành cần thiết dùng trong môi trường quốc tế, nâng cao khả năng biểu đạt ý một cách khoa học, logic. Ngoài ra, học viên sẽ được học cách viết CV, R...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

Ngữ pháp (Premium member)

* Đối tượng tham gia: Những học viên mất gốc Tiếng Anh, biết Tiếng Anh nhưng không biết cách vận dụng; học viên muốn hoàn thiện kĩ năng ngữ pháp, nâng cao kĩ năng viết Tiếng Anh * Nội dung học: Học kiến thức chuẩn nhất về ngữ pháp, từ vựng...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400
courses

IELTS 3.5-5+ (Standard member)

-Khóa học này sẽ là bước đệm cung cấp cho bạn nền tảng tiếng anh cơ bản vững chắc làm tiền đề để chinh phục kỳ thi IELTS ở những mục tiêu cao hơn. Khóa học này sẽ tập trung xây dựng nền tảng kiến thức và định hình cấu trúc ...

 • 7 Months
  Course
 • 30
  Classes
 • 10 pm - 11 pm
  Classes
$400